Wikia


Canon is een begrip dat omschreven wordt als de officiële of vaak geaccepteerde richtlijn in de wereld van fictie en fantasy. Ook op Duckstad Wiki, en ook vaak op internetfora, wordt een canon gehanteerd. We onderscheiden drie lagen canonniteit waarin je elk verhaal of elke informatie in kan plaatsen.

I. De Barks/Rosa richtlijn
Edit

Hoewel bijna iedere Duck-fan Carl Barks als beste tekenaar en schrijver aanwijst, is dat niet altijd het geval met Don Rosa. Er is in de loop der tijd veel kritiek op hem geuit over verschillende dingen. Zijn verhalen zijn echter nog steeds geliefd, en alle informatie in zijn verhalen sluit perfect aan op Barks' verhalen. Rosa heeft de Duck wereld onmetelijk uitgebreid en veel nuttige en triviale informatie gegeven. Daarom worden Barks' en Rosa's verhalen in één richtlijn gezet.
Deze richtlijn bevat de meest accurate informatie waar vaak ook het best over is nagedacht. De verhalen va deze schrijvers spreken elkaar onderling niet tegen. Dit zorgt voor een stabiele richtlijn met duidelijke informatie.
De informatie dat in deze richtlijn past gaat op Duckstad Wiki bóven de andere twee richtlijnen. Op Duckstad Wiki zal ook zo nu en dan informatie uit de Ie richtlijn
in twijfel worden getrokkken, zoals de sterfdatum van Dagobert Duck, omdat dit simpelweg bijna álle andere tekenaars tegenspreekt (inclusief Barks, die nooit bedoeld had om het Duck-universum zo realistisch te laten overkomen. Voorbeeld: Als Rosa 9 juni als geboortedatum van Donald Duck geeft, en de tekenfilms 13 maart, wordt 9 juni als officiële datum gebruikt. 13 maart zal er wel bij worden vermeld. De sterfdatum van Dagobert Duck (1967) wordt wel vermeld, maar tussen haakjes ().

II. De overige tekenaars' richtlijn
Edit

Andere tekenaars en verhalenschrijvers baseren zihc soms op Barks' (en zeer soms op Rosa's) verhalen. Soms bevatten deze verhalen echter foutieve informatie, of soms wordt er informatie gegeven dat bijvoorbeeld Barks' verhalen tegenspreekt. In dat geval wordt de foute informatie ongeldig verklaard (niet-canon) en geldt vooralsnog de informtie uit de Ie richtlijn. Vaak heeft de informatie uit deze laag geen belangrijke waarde en wordt het niet vaker meer gebruikt. Ook plaatsen veel tekenaars hun verhalen in de 'huidige tijd' in tegenstelling tot Barks en Rosa. (Rosa plaatst de verhalen bewust in de jaren '50/'60, om ze realistischer laten overkomen en om ze te laten passen met Barks' verhalen, die zijn strips toen tekende. Barks plaatste zijn strips niet bewust in de jaren '50/'60, maar tekende de verhalen toen, dus de informatie klopt meteen qua jaartallen.)
Voorbeeld: Jan Kruse en Ben Verhagen scheppen Duncan McDuck[1], een verre voorvader van Dagobert Duck. Deze informatie botst niet met de Ie richtlijn. In sommige Nederlandse strips worden Dagobert en Oma Duck als broer en zus van elkaar neergezet. Uit Barks' en Rosa's strips blijkt echter het tegendeel; Oma Duck komt van een hele andere familie vandaan.

III. De pre-universum richtlijn
Edit

In vooral tekenfilms die vóór de bekende Donald Duck strips kwamen werd informatie gegeven die niet klopt als je het vergelijkt met de andere strips. De tekenfilms mochten dan wel eerder zijn, maar er was toen nog geen echte wereld om Donald Duck gecreëerd. Het Donald Duck-universum bestond nog niet.
Voorbeeld: Daarom worden informatie zoals de woonplaats van Donald; Hollywood als niet-canon beschouwd omdat het tegenspreekt met Duckstad als woonplaats, iets waar elke andere tekenaar zich wel aan houdt.Het feit dat Donald zijn 313 auto in Mexico zou hebben gekocht kan daarentegen wel beschouwd worden als canon, aangezien het geen bestaande strips tegenspreekt.


Citefout: De tag <ref> bestaat, maar de tag <references/> is niet aangetroffen